Nieuwjaarstoernooi bewijst zich weer als sterke toernooivorm

Organisatoren Jan Lagerberg en Jos & Paul den Hartog konden zondag 11 januari in Veldhoven weer tevreden terugzien op het Nieuwjaarstoernooi van DTV Eindhoven. Een vlekkeloos verloop, tussentijds nodige aanpassingen keurig voorzien en perfect opgelost, prijsuitreiking strikt op het geplande tijdstip.

Bij de topspelers beginnen Tom Maassen en Robert Hesen zich te manifesteren. WSV Apeldoorn verraste met de prima debutanten Ineke Dutman en Hilda Wetemans in de D-klasse.
Er was een enkele opmerking over de temperatuur in de zaal, die enige tijd als te koud werd beoordeeld. Iets dat de organisatoren ter harte nemen, wat ongetwijfeld betekent dat het onderdeel wordt van het draaiboek en dus in 2016 perfect geregeld zal zijn. En ja: wie bij dit toernooi niet in beide categorieën (enkel en dubbel) deelneemt, moet soms wat langer wachten. De organisatie heeft daar nog geen adequate oplossing voor kunnen vinden, ondanks diverse probeersels op papier. Toch: het Nieuwjaarstoernooi is waarschijnlijk het enige toernooi in onze sport waar men op één dag zowel enkel als dubbel kan spelen. Het beperken van wachttijden voor spelers/speelsters die in slechts één categorie inschrijven, leidt hoe dan ook tot een minder aantrekkelijke toernooiopzet, die bovendien meer ‘doorlooptijd’ vraagt.
Hieronder de finales en de winnaars. 

Klasse A-enkel
1 + Wisselbeker               

    Paul Sommers              Taflan
2  Tom Maasen                  Maasgouw 

Klasse B-enkel
1  Gerard Simon                Taflan
2  Eddy van der Plas          Madelon (B)
Klasse C-enkel
1  Erik van der Plas           Madelon (B)
2  Werner Mueller              Pajodos

Klasse D-enkel
1  Ineke Dutman               WSV
2  Stephan van Ommen     DTV Rapid

Klasse A-dubbel
1 + Martien Boxelaar Award

     Paul Sommers / Kevin Pluk           Taflan
2  Tom Maassen / Robert Hesen             Maasgouw

Klasse B-dubbel 
1  Brian Willems / Joep Dirx                   DTV Rapid
2  Gerard Simon / Heidi Derks                Taflan

Klasse C-dubbel
1  Koen Kerren / Ali Alwan                     DTC Asterix
2  Erik van der Plas / Frank van Steen    Madelon(B)

Klasse D-dubbel
1  Hilda Wetemans / Ineke Dutman        WSV
2  Lia Hoogeland / Hans Bakker              Maasgouw

De organisatie kon weer veel complimenten in ontvangst nemen, o.a. over de vooraf en tijdens het toernooi verstrekte informatie. Men signaleerde weer de spelvreugde en sportiviteit die zo kenmerkend zijn voor dit toernooi. De EHBO hoefde nauwelijks in actie te komen.

Naar informatie van Jos den Hartog