Agenda

Via deze pagina heeft u de mogelijkheid onze agenda te bekijken.

Kies een maand ...

6 MRT.

Nieuwjaarstoernooi te Dinxperlo

Het nieuwjaarstoernooi gaat definitief door! De nieuwe datum is zondag 6 maart a.s. Mocht je niet kunnen en je hebt je al eerder ingeschreven, mail dan naar [email protected] zodat we het inschrijfgeld kunnen terugstorten. We zien jullie graag op 6 maart a.s. 

Namens de organisatie van het Nieuwjaarstoernooi. 

Hans en Doortje ter Beek, Janine Harbers en Bennie Huiskamp

 

(Wedstrijd-)Reglement 23e Nieuwjaarstoernooi 6 maart 2022
• Organisatie heeft voor deelnemers geen verzekering afgesloten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke schade of schade aan bezittingen.
Deelname aan het toernooi geschiedt geheel voor eigen risico.
• Het toernooi wordt gehouden voor zowel enkel- als dubbelspel.
• Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving.
• Deelnemers kunnen zowel voor het enkelspel als het dubbelspel inschrijven.
• Tijdens het toernooi zijn de spelregels van toepassing laatstelijk goedgekeurd door de ALV van DTBN.
• Inschrijven voor het toernooi verplicht tot betaling van het inschrijfgeld.
• Spelers/speelsters die geen lid zijn van DTBN kunnen ook inschrijven, maar uitsluitend via een vereniging die wel bij DTBN is aangesloten. Die vereniging dient erop toe te zien dat betreffende spelers/speelsters in een speelklasse worden ingedeeld waarbij “competitievervalsing” wordt voorkomen. Namen hierbij doorgeven via [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• De organisatie wordt verzorgd door DIOS en Litac
• Locatie is "de Eurohal”, Europastraat 2, 7091 XC Dinxperlo, tel.nr. 0315-654469.
• Zaal open: 09:00 uur; Aanvangstijd is 09:30 uur, Eindtijd is circa 17:00 uur.
• Toernooi- en wedstrijdleiding berust bij Hans ter Beek; op de toernooi dag direct bereikbaar op tel.nr. 06-40332875.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Deelnemers dienen zich vóóraf te informeren over algemene zaken bij toernooien, zoals o.a.:
1. Tijdens de poulewedstrijden moet men in de directe omgeving van het eigen speelveld blijven vanwege tijdige aanwezigheid om te spelen of te scheidsrechteren.
2. na de poulewedstrijden moet men beschikbaar zijn om in de eerstvolgende finalewedstrijd(en) (z.g. play-off) als scheidsrechter te fungeren.
3. de wedstrijdbriefjes moeten correct worden ingevuld, worden ondertekend en worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat (reclameren achteraf wordt niet gehonoreerd!).
4. voor vragen over toernooiaangelegenheden dient men in principe eerst bij de verenigingscontactpersoon (de eerste opvang) aan te kloppen.
5. contacten met wedstrijdleiding lopen altijd via de verenigingscontactpersoon.
6. eventuele protesten kunnen bij de toernooileider worden ingediend door de verenigingscontactpersoon.
7. tijdens de toernooiwedstrijden mag geen gebruik worden gemaakt van “vrije banen”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Tijdens de voorronden wordt er gespeeld volgens een meerkamp systeem.
o Het enkelspel wordt gespeeld tot 15 punten, om de 3 punten wisselen van opslag en wisselen van speelveld na 7 punten.
o Het dubbelspel wordt gespeeld volgens de spelregels en reglementen van de DTBN, dus tot 21 punten. Bij dubbelspel wordt ook van positie gewisseld!
• Vanaf de halve finales wordt gespeeld om 2 gewonnen games. Enkelspel tot 15 punten, dubbelspel tot 21 punten.
• Om het competitie-element te bevorderen wordt, bij gelijke eindstand van twee of meer deelnemers/teams in de poule, de positie bepaald conform het toernooireglement van DTBN
• Indien een deelnemer/team, zonder gegronde reden, niet op tijd aanwezig is voor het spelen van zijn/haar wedstrijd gelden de volgende sancties:
1. 0 tot 3 minuten te laat: er worden 5 punten aan de wel aanwezige tegenstander(s) toegekend.
2. meer dan 3 min. te laat: de wedstrijd wordt verloren verklaard met 15-0 bij het enkelspel en 21-0 bij het dubbelspel.
• Voor de poulewedstrijden zijn vooraf scheidsrechters aangewezen op het wedstrijdoverzicht (zichtbaar opgehangen).
• Voor overige wedstrijden (z.g. play-offs / finalewedstrijden) worden spelers, die zijn uitgeschakeld voor (een) vervolgwedstrijd(en), aangewezen als scheidsrechter bij een eerstvolgende wedstrijd uit hun categorie. De namen worden op de overzichten van de finalewedstrijden vermeld en zichtbaar opgehangen.
• Als een speler de wedstrijd voor een blessurebehandeling moet onderbreken en de wedstrijd niet binnen 3 minuten kan of wil hervatten, dan wint de tegenstander de wedstrijd met 21 punten, maar met minimaal 2 punten meer dan de gestopte speler. De gestopte speler krijgt het tot dan toe behaalde aantal punten. Vanaf de halve finale- en finalewedstrijden geldt een tijdslimiet van 5 minuten.
• Het staken van een wedstrijd door een speler (bijv. t.g.v. een blessure) betekent dat deze wedstrijd verloren is. Als door een blessure een speler nog resterende poulewedstrijden niet kan spelen, dan worden alle (ook gespeelde!!) wedstrijden uit de uitslagenlijst verwijderd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Het dragen van sportkleding en sportschoenen tijdens de wedstrijden is verplicht.
Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden.
• Het is voor deelnemers en toeschouwers niet toegestaan om in de zaal etenswaren te nuttigen en/of dranken te gebruiken.
• Organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen. Laat geen waardevolle spullen in de kleedlokalen liggen.
• De aanwezige EHBO’ers kunnen zo nodig eerste hulp bieden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Er wordt in alle klassen gespeeld om een eerste en tweede prijs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.
Die uitspraak is bindend.