Verkorte spelregels

De belangrijkste spelregels

Hieronder een sterk bekorte en vereenvoudigde weergave van de belangrijkste spelregels. Met name de regels voor het dubbelspel zijn aanzienlijk uitgebreider dan in dit korte bestek kan worden weergegeven!

Het veld:

Het racket:

Toegestaan zijn uitsluitend rackets die voldoen aan de volgende specificaties.

Games:

De opslag:
Het lot bepaalt welke partij de eerste opslag krijgt.

Bij gelijke stand  20-20:

De rally:

Bal uit:

Punten: 

Een speler of koppel verkrijgt een punt wanneer een tegenstander

Voor de volledige versie van de spelregels klik hier