ALV 19 november 2022

Geplaatst:

Bestuur, lid van de DTBN,

Wij willen u herinneren aan de algemene najaarsledenvergadering op zaterdag 19 november 2022. Wilt u, zo dit nog niet gedaan is, laten weten of u al of niet aanwezig zult zijn. En zo ja met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Met sportieve groet

Els van der Kemp

secetaris DTBN