Bericht van het bestuur n.a.v. Corona crisis

Geplaatst:

Bericht van het bestuur n.a.v. Corona crisis

dit bericht is op 15-03-2020 per email verstuurd aan de contactpersonen


Beste leden van de DTBN,

Wij, DTBN, adviseren verenigingen net als NOC* NSF geen sportontmoetingen, trainingen, wedstrijden e.d. meer te laten plaats vinden.
De meeste verenigingen hebben alle activiteiten reeds stop gezet. Elke dag wijzigt het advies en wij raden iedereen aan de aanwijzingen van de overheid over te nemen. Ook wat de sport betreft.

We weten niet wat het ons nog brengt, we kunnen het niet voor blijven. Een groot aantal sportaccommodatie zijn al gesloten en competities van onze sport zijn ook stopgezet.
We wensen iedereen alle goeds toe in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke sportgroet,
namens het bestuur van DTBN
Els van der Kemp